നോവൽ കൊറോണ കരളിനെ ബാധിക്കുമോ?

Noval Corona

ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏകദേശം 180 ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. ഇതെഴുതുമ്പോൾ 20ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ബാധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ആളുകളാണ് ലോകത്തെമ്പാടും മരിച്ചു വീണത്.

Read more at:

Previous
karal Thadichu Keralam – Mathrubhoomi Arogyamasika
Next
Coronavirus | Does SARS-CoV-2 affect the liver?
Copyright © 2019 – All rights reserved – Comprehensive Liver Care Trust – C.L.C

WEBSITE DESIGN & DEVELOPMENT BY GREHASOFT