ഓണമാഘോഷിക്കണം, പക്ഷേ കോവിഡ്‌ ആണെന്നോര്‍ക്കണം

Onam Celebration & Covid

കൂട്ടുകൂടിയുള്ള മദ്യപാനം, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനുള്ള വഴിയൊരുക്കിയേക്കാം. ജാഗ്രതയോടെ ആവട്ടെ, കോവിഡ് കാല ആഘോഷങ്ങൾ

Read more at:

Previous
Fatty Liver Disease, the metabolic mismatch disease!
Next
World Hepatitis Day 2020 : ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്: പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും
Copyright © 2019 – All rights reserved – Comprehensive Liver Care Trust – C.L.C

WEBSITE DESIGN & DEVELOPMENT BY GREHASOFT